คลินิกกายภาพบำบัด แบริ่ง 36

การให้บริการเพิ่มเติมในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง ข้อติด จากภาวะเส้นเลือดสมองตีบ แตก ทางแสนสิริ มีโปรแกรมการรักษาสำหรับผู้ป่วย 6 แรก เพื่อการฟื้นฟูที่ได้ผลดีที่สุด

Yellow Swirls Pattern Wedding Label (2)

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริโฮมแคร์
สาขาแบริ่ง 36และคลินิก กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
เปิดจองเตียง อาคาร 2 (  5 มีนาคม 2563 )
www.sansirihomecare.com

www.sansiriphysioyherapy.com

 ติดต่อสอบถาม
096-405-1562,02-041-3977