สาขาพระราม2  

สาขาพระราม2  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์

รายละเอียดการบริการ

1.การดูแลและพยาบาลทั่วไป 24 ชั่วโมง

2.ที่พักปรับอากาศพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องทำนำ้อุ่น ทีวี

3.อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อตามที่ผู้สูงอายุต้องการหรือสามรถทานได้ (ไม่เป็นผลเสียกับโรคประจำตัว)

4.ออกกำลังกายและกายภาพบำบัดพื้นฐาน โดยนักกายภาพ 2 ครั้ง/สัปดาห์

5.นักกายภาพวิชาชีพ 1 ครั้ง/อาทิตย์หรือเพิ่มโปรแกรมกายภาพบำบัด

(ทุกสาขามีนักายภาพวิชาชีพดูแล)

6.สามารถ เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ สายให้อาหาร ไม่คิดค่าทำแผลกดทับ อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 16000/เดือน (ผู้ป่วยให้อาหารทางสายให้อาหาร 18000-20000/เดือน) *อัตราค่าบริการไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ 2800บาท/เดือน#เลือกเป็นแบบเหมาจ่ายหรือคิดตามจริง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือเยี่ยมชมสถานที่

สำนักงาน 02-003-2424

คุณสุธัญญา  090-569-7945

www.sansirihomecare.com