อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์

ผู้สูงอายุช่ายเหลือตัวเองได้หรือได้น้อย 18000 บาท/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง 18000-24000/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะ(เจาะคอ)ให้อาหารทางสายยาง **มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ 20000 บาท/เดือน

***ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ สามารถนำมาเองหรือเหมาจ่าย 2800/เดือน

มีรถ Ambulance บริการ 24 ชม.