เดือน: พฤศจิกายน 2017

ภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุ

       ภาวะกลืนลำบากเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ และพบได้บ่ […]

More