ดูแลผูป่วยพระรามสอง-เขตจอมทอง

การออกกำลังกาย Range of motion exercise (ROM exercise)

ลองทำดูนะคะ ช่วยได้มากคะ สู้ๆๆเป็นกำลังใจกับผู้สูงอายุแ […]

More